اخبار
 انتشار: 08 دی 1397
   مشاهده: 116

  آگهی مزایده عمومی و ارزیابی کیفی عملیات تفکیک در مبداء پسماند های سطح شهر اهواز

آگهی مزایده عمومی و ارزیابی کیفی عملیات تفکیک در مبداء پسماند های سطح شهر اهواز
  • آگهی مزایده عمومی و ارزیابی کیفی عملیات تفکیک در مبداء پسماند های سطح شهر اهواز

   سازمان مدیریت پسماند شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طريق فراخوان عمومي وارزیابی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع: 1-عملیات تفکیک در مبداء پسماند های سطح شهر اهواز برای مناطق 1، 3، 7، 8 (شرق اهواز)
مبلغ اوليه به ازای یکماه (ريال(646.188.485

جمع مبلغ یکسال (ریال(7.754.261.820

مدت اجراي پروژه: یکسال
مبلغ سپرده شركت در مزایده (ريال) 387.713.091


موضوع: 2- عملیات تفکیک در مبداء پسماند های سطح شهر اهواز برای مناطق 2، 4، 5، 6 (غرب اهواز)

مبلغ اوليه به ازای یکماه (ريال) 354.206.782

جمع مبلغ یکسال (ریال) 4.250.481.384

مدت اجرای پروژه:یکسال
مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) 212.524.070

بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط قانونی دارای سابقه، با ضمیمه کردن اسناد و مدارک و دارای گواهینامه HSE دعوت به عمل می آید، جهت دريافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند به نشاني: اهواز - خيابان انقلاب شيخ بهاءجنوبي نبش كوچه ساماني ن‍‍ژاد تلفن: 7 -33798606 و مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز واقع در خیابان انقلاب – نبش غزنوی- ساختمان شماره 3 شهرداری (تلفن تماس 33774062) و یا به سامانه مدیریت قراردادها به نشانی:peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمايند.
1) هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.
2) سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد .
3) مبلغ سپرده هاي شركت در مزایده فوق الذكر مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارايه شود.
الف – فيش واريز مبلغ فوق به حساب 100824920994به نام سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز نزد بانك شهر شعبه کیانپارس اهواز
ب – بصورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان مديريت پسماند و بمدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها با قابليت يك دوره تمديد سه ماهه
ج – چك تضمين شده بانكي در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز
4) مهلت فروش اسناد ارزیابی کیفی و مزایده از تاریخ نشر آگهی تا پایان روز یکشنبه مورخ 16/10/97 می باشد.
5) مهلت قبول اسناد ارزیابی کیفی و مزایده دو پروژه از تاریخ آخرین روز فروش اسناد به مدت دو هفته و تحویل تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/97 در محل دبیر خانه محرمانه حراست واقع در آدرس فوق الذکر می باشد.
6) حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی پاکات الف، ب، ج مزایده 65 امتیاز می باشد.
7) تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی شرکت کنندگان توسط کمیته ارزیابی ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 2/11/97 و بازگشایی سایر پاکات (الف، ب، ج) توسط اعضای کمیسیون معاملات عمده ساعت 10صبح روز دچهارشنبه 3/11/97 می باشد.
8) اشخاص حقوقی شرکت کننده در مزایده مجاز می باشند در هر دو ارزیابی شرکت کنند، لذا سازمان نسبت به انعقاد قرارداد با هر کدام از شرکت ها و تحویل مناطق ذکر شده در فراخوان و تحویل آن به یک پیمانکار و یا دو پیمانکار منتخب در مزایده مختار می باشد.
9) کلیه شرکت های محروم از اجرای کار حق شرکت در این ارزیابی را ندارند.
10) حداكثر نتيجه كميسيون ظرف مدت 10 روز از تاريخ برگزاري كميسيون به برنده اعلام خواهد شد.
11) به استناد بند 5 ماده 11 آئين نامه معاملات شهرداريهای كلان شهرها ميزان تضمين حسن انجام تعهدات 10% درصد مبلغ پيشنهادي پيمانكار مي باشد كه پس از تحويل قطعی آزاد خواهد شد.
12) به برنده مزایده پيش پرداخت داده نخواهد شد.
13) برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزایده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
14) شركت در مزایده و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري (موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداريهاي كلان شهرها) مي باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد ارزیابی کیفی مندرج شده است.

 

 

 

نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
دسته‌بندی خبرها