Menu

شهرداری اهواز از دریچه دوربین

شهر از دریچه دوربین در سال ۱۳۹۳

  
نخستین دستگاه سمی تریلر هایپردار مکانیزه در آذر ماه ۹۳ به سیستم ناوگان خدمات شهری کلانشهر اهواز وارد شد.
از مزایای این خودرو سمی تریلر، دستگاه پرس یا فشرده‌سازی زباله است و در قسمت عقبی این دستگاه دریچه‌ای وجود دارد که جمع‌آوری کننده پسماند است و می‌تواند کیسه‌های پسماند را به داخل آن بیندازد، این خودرو با سیستم بارگیری از عقب معمولا پسماندها را به سیستم جارو و شیب فشرده ساخته و با فشار هیدرولیکی به سمت جلوی مخزن خودرو می‌راند.
پسماند