طراحی سایت
Menu

شهرداری اهواز از دریچه دوربین

شهر از دریچه دوربین در سال ۱۳۹۳

  
این زیرگذر بهمن ماه ۹۳ در بلوار جمهوری حد فاصل میدان شریعتی تا میدان جمهوری افتتاح و در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید.
احداث زیر گذر شریعتی در دو لاین رفت و برگشت به متراژ طولی ۳۰۰ متر انجام شد.
زیرگذر شریعتی