Menu

شهرداری اهواز از دریچه دوربین

شهر از دریچه دوربین در سال ۱۳۹۳

  
این زیرگذر بهمن ماه ۹۳ در بلوار جمهوری حد فاصل میدان شریعتی تا میدان جمهوری افتتاح و در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید.
احداث زیر گذر شریعتی در دو لاین رفت و برگشت به متراژ طولی ۳۰۰ متر انجام شد.
زیرگذر شریعتی