Menu

شهرداری اهواز از دریچه دوربین

شهر از دریچه دوربین در سال ۱۳۹۳

  
کشتارگاه صنعتی شهرداری اهواز در دی ماه ۹۳ راه اندازی گردید
ظرفیت کشتار در این کشتارگاه صنعتی در یک شفیت ۸ ساعته ۲۰۰۰ رأس دام سبک و ۲۰۰ رأس دام سنگین می باشد
در کشتارگاه مذکور از خط دوبل مکانیزه استفاده می شود،مساحت سالن ورودی آغل دوم بالغ بر ۱۰۰۰ متر مربع، سالن ۲ طبقه کشتارگاه ۱۰۰۰ متر مربع، سالن آلایش ۱۰۰۰ متر مربع، سالن سردخانه ۱۸۰۰ متر مربع، مساحت کل ابنیه ۵۰۰۰ متر مربع و مساحت کل محوطه سازی این کشتارگاه بالغ بر ۱۰۰۰۰ متر مربع است.
کشتارگاه صنعتی شهرداری اهواز