شماره: 203589
1397/02/31
دیدار مردمی شهردار منطقه دو با شهروندان
دیدار مردمی شهردار منطقه دو با شهروندان

جلسه دیدار هفتگی شهردار منطقه دو با شهروندان در ساعات اولیه صبح برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات منطقه دو: دیدار شهردار منطقه با شهروندان که در دفتر وی برگزار شد، ساعت ها به طول انجامید و مراجعان مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کردند.

دغاغله ضمن اشاره به اهمیت برگزاری اینگونه دیدارها با صبر و شکیبایی به بررسی مشکلات پرداخته و راهکارهای قانونی را در خصوص رسیدگی به مشکلات مطروحه در چارچوب ضوابط در اسرع وقت را صادر کرد.

حق انتشار محفوظ است ©