شماره: 237061
1397/08/10
آمادگی سازمان پارکهای شهرداری اهواز برای تحویل انواع گونه های گیاهی به مناطق هشتگانه
آمادگی سازمان پارکهای شهرداری اهواز برای تحویل انواع گونه های گیاهی به مناطق هشتگانه

   مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از آمادگی این سازمان در خصوص تحویل انواع نهال، طراحی فرم و ترکیبی الگوی کاشت و نظارت بر نحوه کاشت در مناطق هشتگانه خبر داد.

حمید امیری فرد گفت: به دستور شهردار محترم در خصوص شروع فصل کاشت و اهمیت این موضوع و ضرورت کاشت درختان بزرگ و سایه دار با نیاز آبی کم و مقاوم با شرایط اقلیمی، کاشت گونه های مختلف گیاهی از قبیل انجیر معابد، فیکوس بنگالی، توت و شاه توت، کنار معمولی و کنار هندی، نخل خوراکی، جامبو، سپستان، فلوس و ترمینالیا به مناطق هشتگانه ابلاغ شد.

وی ضمن تاکید بر تغییر الگوی کاشت سواحل رودخانه کارون بر ضرورت جایگزینی و تغییر تدریجی بافت فضای سبز شهری بر اساس الگوی کاشت، افزود: استفاده از درختچه های گل دار زینتی، مانند گل کاغذی در رنگ های مختلف، برهان گلی، شاهپسند بوته ای در هفت رنگ، تویتیا، خرزهره رنگی و ختمی چینی به صورت انبوه در نهالستان سازمان موجود می باشد و مناطق هشتگانه نگران کمبود نهال  و درختچه های گلدار نباشند.

امیری فرد در پایان با بیان اینکه به منظور تغییر الگوی کشت و ترکیب گونه های گیاهی کم مصرف در جهت کاهش آب مصرفی و کاهش سطوح چمن کاری و ترویج گیاهان پوششی مقاوم، این سازمان آماده همکاری با سایر مناطق را دارد، خاطرنشان کرد: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز آمادگی تحویل انواع گونه های گیاهی، طراحی فرم و ترکیب الگوی کشت گیاهی و آمادگی نظارت بر نحوه کاشت در مناطق هشتگانه شهرداری اهواز را دارد.

حق انتشار محفوظ است ©