شماره: 252960
1397/10/27
بازدید مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از پارک شهربازی
بازدید مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از پارک شهربازی

     حمید امیری فرد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از پارک شهربازی پاداد شهر بازدید بعمل آورد.

امیری فرد در این بازدید گفت: با عنایت به نزدیک شدن ایام نوروز و حضور مهمانان نوروزی در این پارک، بهره‌برداران موظف هستند نسبت به نوسازی و رنگ آمیزی وسایل خود اقدام نمایند.
پارک شهربازی پاداد شهر اهواز با بیش از 65 غرفه و وسایل بازی یکی از بزرگترین شهربازی های ایران می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©