شماره: 262146
1397/12/11
بررسی اسناد فراخوان پروژه احداث مجموعه تفریحی، گردشگری، اقامتی پارک سیاحتی
بررسی اسناد فراخوان پروژه احداث مجموعه تفریحی، گردشگری، اقامتی پارک سیاحتی

   در جلسه هیات کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری اهواز، اسناد فراخوان پروژه احداث مجموعه تفریحی، گردشگری، اقامتی پارک سیاحتی بررسی و تصویب شد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در این نشست که با حضور آقایان فلسفی به نمایندگی از شورای اسلامی شهر، حاجی نجف از معاونت فنی و عمرانی، بیداری از معاونت معماری و شهرسازی، عرب زاده از امور حقوقی و قراردادها و نیسی به نمایندگی از معاونت حمل و نقل و ترافیک تشکیل شد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز، با اعلام این خبر افزود: در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مفاد اسناد مقرر شد فضای پارکینگ نیز به مساحت عرصه 6 هکتاری پارک اضافه شود و بهره برداری و عواید حاصل از پارکینگ موجود 3800 متر به سرمایه گذار اختصاص و در طرح توجیهی اقتصادی ارائه شود.

امیر صفی خانی ادامه داد: همچنین مقرر شد پیش بینی لازم برای افزایش مساحت پارکینگ در دوره بهره برداری در طرح دیده شود و تمامی موارد مربوط به عواید و نگهداشت پارکینگ حفظ و حراست آن بعهده سرمایه گذار باشد.

وی ادامه داد: کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری مصوب کرد با توجه به ابهامات موجود طرح توجیهی اقتصادی را با دو حالت  اقامتی و بدون اقامتی ارائه کند. پروژه مذکور در صورت اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 قادر به اجرای واحد های اقامتی خواهد بود .

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز افزود: در این جلسه مبلغ سپرده در فراخوان و حد نصاب امتیاز برای باز کردن پاکت "ج" متقاضیان مشخص شد.

حق انتشار محفوظ است ©