شماره: 277132
1398/02/23
رانندگان ناوگان شهری در برابر خطرات احتمالی حمل و نقل بار بیمه می شوند
رانندگان ناوگان شهری در برابر خطرات احتمالی حمل و نقل بار بیمه می شوند

   عباس نواصر مدیر عامل سازمان مدیریت  حمل و نقل بار شهرداری اهواز از امکان بیمه شدن رانندگان ناوگان شهری در قبال خطرات حمل و نقل بار خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار نواصر مدیر سازمان در این باره گفت: از این پس رانندگان ناوگان شهری می توانند با مراجعه به سامانه باربرگ به نشانی www.barbarg.ir  و یا تماس با شماره 021-75492000 خود را درقبال خطرات احتمالی بیمه کنند.

حق انتشار محفوظ است ©