شماره: 6322
1391/10/04
لوله گذاري در منطقه دو
لوله گذاري در منطقه دو

مسعود زعفروني، معاون خدمات شهري منطقه دو از 60مترلوله گذاري در منطقه خبر داد.

وي با اعلام اين خبر افزود: اين عمليات در جاده ساحلي، نبش خيابان ارديبهشت انجام شده است.
وي گفت: اين عمليات جهت دفع آب هاي سطحي در صورت بارندگي هاي احتمالي و كنترل سيلاب، ارتقاء سطح كيفي معابر انجام شد.
وي گفت: بررسي واجراي اين عمليات در پاييز هر سال به صورت مستمر در برنامه واحد خدمات شهري است.
حق انتشار محفوظ است ©