اخبار
 انتشار: 01 بهمن 1391
   مشاهده: 401

  مفهوم منظر شهري

در ميان انواع فضاهاي شهري ،فضاهاي باز عمومي داراي اهميت ويژه اي از ديدگاه حيات جمعي شهروندان هستند در حاليكه فضاهاي بسته عمومي داراي انضباط يا به عبارت بهترمحدوديتهاي خاصي به لحاظ زماني و اندازه و.. براي پذيرش شهروندان ميباشند ،فضاهاي باز عمومي در همه وقت بيشترين ا݅كانات بالفعل و بالقوه را براي حضور شهروندان دارا ميباشند.

يادآوري اين نكته ضروري است كه امروزه اكثر  مجموعه هاي شهري بي شكل و ضد فضا هستند و در آنها فضاهاي غير قابل استفاده و رها شده و فراموش شده به چشم ميخورد كه فضاهاي گمشده ناميده ميشود مانند فضاهاي رها شده حاشيه بزرگراهها،محوطه هاي باز بي شكل و بيكران بين برجها و بلوكهاي مسكوني .اين فضاها عملا به عنوان فضاهاي عمومي به حساب نيامده و فضاهاي گمشده در شهر    مي باشند در حاليكه كشف و احيا آنها مي تواند فرصتهايي براي توسعه فضاهاي عمومي شهر بوجود آورد.
بنابراين فضاهاي شهري بخشي از فضاهاي باز و عمومي شهرهستند كه به عنوان تبلور ماهيت زندگي جمعي ميباشند يعني جايي كه شهروندان در آن حضور دارند فضاي شهري صحنه اي است كه داستان زندگي جمعي در آن گشوده ميشود .فضايي است كه به همه مردم اجازه ميدهد كه به آن دسترسي داشته باشند و در آن فعاليت كنند . دراين فضا فرصت آن وجود دارد كه برخي مرزهاي اجتماعي شكسته شوند وبرخوردهاي از پيش تدوين نيافته به وقوع پيوندند و افراد در يك محيط اجتماعي جديد با هم اختلاط يابند اين فضا ميبايستي توسط يك نهاد عمومي اداره شود تا در جهت منافع عمومي و جامعه مدني اداره ونيازهاي آن تامين شود بنابراين شرط اساسي براي اينكه يك فضاي عمومي ،فضاي شهري تلقي شود اينست كه در آن تعامل و تقابل اجتماعي صورت گيرد .
پس آن دسته از نرم فضاها و سخت فضاها كه بستر تعامل اجتماعي نيستند فضاي شهري ناميده نمي شوند
فضاي شهري، مصنوعي سازمان يافته ،آراسته و واجد نظم به صورت بستري براي فعاليتها و رفتارهاي انساني است . انسان جزئي از فضاست وبا ارزشها و هنجارهاي خود به اين فضا معني مي بخشد الگوي روابط اجتماعي ثابت نيستند و يك فضا با جايگزين شدن رابطه اجتماعي خاص،چهره متفاوتي به خود ميگيرد كاربرد عمومي اين فضاها ايجاد آرامش،سرگرمي و محلي براي گردش،فراهم آوردن ارتباط و زمينه معاشرت ،و امكان تردد ميباشد و از آنجاييكه در عين حال هيچ تك عملكرد خاصي به آنها مترتب نيست استعداد پذيرش تمام اين كاربريها را با هم يا به صورت گزينشي دارند لذا وجود اين فضاها براي پيشگيري از درماندگي ،افسردگي ،گوشه گيري و خشونت،بسيار موثر و حتي ضروري است وانگهي اين فضاها ميتوانند موقعيتي براي رشد خلاقيت بوجود آورده و محيطي تفريحي و سازنده د ر يك مجموعه شهري باشند تا زمينه اي را فراهم سازند كه هر انساني براي درك موقعيت خود به آن نياز دارد اين فضاها به عنوان گره ايي از جوامع انساني و تجمعي از مردم واشياء مادي از عناصر و اجزا مختلفي تشكيل شده است به واقع فضا رابط ميان عناصر بوجود آورنده اش مي باشد ،پس براي تشخيص يك فضاي شهري علاوه بر وجود عناصر تشكيل دهنده ،بايد رابطه ميان آنها نيز براي فرد ناظر قابل ادراك باشد و فرد بتواند از رابطه موجود ساختاري در ذهن خود ايجاد نمايد .
به اين ترتيب منظر شهري هدفمند بوده و بستر رويدادهاي تعريف شده اي خواهد بود
 
نویسنده خبر: رضا قاسم پور اهوازی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها