اخبار
 انتشار: 23 بهمن 1397
   مشاهده: 222

  آگهی مزایده عمومی پارکینگ های سطح شهر

 

سازمان پایانه‌ها شهرداری اهواز در نظر دارد، حسب بند یک صورت جلسه هیئت مدیره سازمان مورخ 18/1/97 نسبت به انجام (مزایده عمومی) پارکینگ های مشروحه ذیل بصورت اجاره ماهیانه بصورت اجاره بهاء ماهیانه اقدام نماید اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع

مرحله

محل

پایه کارشناسی

ماهیانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت

در مزایده (ریال)

1

پارکینگ لاله

اول

فلکه پنج نخل – جنب پارکینگ لاله

100.000.000

60.000.000

2

پارکینگ خیابان خسروی

اول

سلمان فارسی خ- خسروی نبش کوچه شهید کاشانی

10.000.000

6.000.000

3

پارکینگ کلینیک

بیمارستان گلستان

اول

گلستان خ – نصرت شمالی نبش مفید روبروی کلنیک بیمارستان گلستان

10.000.000

6.000.000

4

پارکینگ دولت 2

اول

بلوار ساحلی کیانپارس روبروی خ- 9 شرقی

150.000.000

90.000.000

5

پارکینگ بیمه اجتماعی

شعبه 2

اول

سپیدار – بلوار فنی و حرفه ای جنب بیمه تامین اجتماعی شعبه 2

3.000.000

1.800.000

 

 

لذا از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سایت فروش اسناد الکترونیک شهرداری اهواز به آدرس http//peymankar.ahvaz.ir ویا به صورت حضوری با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری اهواز ( شماره تماس 3798172) مراجعه نمایید.

هزینه انتشار آگهی (محلی و سراسری) به عهده ی برنده مزایده می باشد.

شرایط شرکت در مزایده

1-مهلت قبول پیشنهاد قیمت و پاسخ به مزایده، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری است و تحویل در محل دبیر خانه محرمانه حراست سازمان در آدرس فوق الذکر می باشد.

 2-سازمان در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3-مدت قرارداد یک سال شمسی است.

4-افراد جهت خرید استناد و شرکت در مزایده می بایست مبلغ 000/500 ریال به حساب 0105599918001 بانک ملی (سیبا) به نام  سازمان پایانه های شهرداری اهواز واریز نمایند.

5-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده بالا قید شده که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

 الف) فیش واریز مبلغ فوق به حساب 0105600179002 سیبا نزد باک ملی ایران به حساب سازمان پایانه های شهرداری اهواز

ب) بصورت ضمانت نامه بانکی به نام سازمان پایانه های شهرداری اهواز

ج) چک تضمین شده بانکی به نام سازمان پایانه های شهرداری اهواز

6- تاریخ برگزاری کمسیون مزایده در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 30/11/97 در دفتر مدیر قراردادهای شهرداری اهوازمی باشد. حضور پیشنهاد دهندگان مجاز می باشد.

7- نتیجه ی کمیسیون بر اساس ماده 15 و 18 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهرها به برنده اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.

برنده گان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

8- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- بر اساس ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهر ها شرکت در مزایده و ارائه پشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد.

10- میزان سپرده انجام تعهدات معادل سه ماه اجاره پیشنهادی برنده مزایده می باشد که در هنگام عقد قرارداد . تخلیه عین مستاجره مسترد خواهد شد.

11- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است

                                                           اداره ارتباطات سازمان پایانه های شهرداری اهواز

 

نویسنده خبر: ف. شمعون زاده
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها