اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

نبردآتش نشانان باشعله هاي آتش درمنزل مسكوني
 اتصال برق سبب رخداد آتش سوزی منزل مسکونی شدكه توسط آتش نشانان اطفاء گردید.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ92/12/17ساعت 20/49دقيقه با تماس به سامانه 125 خبراز رخداد آتش سوزي يك باب منزل مسکونی واقع دركوي مجاهد داده شد.  آتش نشانان سه دقيقه...
یکشنبه، 18 اسفند 1392 - 10:29
عمليات 125 براي اطفاء حريق موتورسيكلت
 نشت بنزين درموتورسيكلت باعث رخداد آتش سوزي وبرجاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 92/12/17ساعت19/37 دقيقه با تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك دستگاه موتورسيكلت درخيابان ستايش4زويه داده شد. ستاد فرماندهي ...
یکشنبه، 18 اسفند 1392 - 10:27
نجات 5 شهروند از درون آسانسور توسط آتش نشانان
آتش نشانان 5 نفر از شهروندان را که درون آسانسور محبوس شده بودند را نجات دادند.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 92/12/17 ساعت 00/20دقيقه بامدادبه سامانه 125 اين سازمان اطلاع داده شد که پنج نفر از شهروندان درون آسانسوری واقع درخيابان8اقبال محبوس شده ان...
شنبه، 17 اسفند 1392 - 11:48
مهارآتش در منزل مسکونی
 اتصال برق اتوبخارسبب رخداد آتش سوزی منزل مسکونی شدكه توسط آتش نشانان مهارگرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ92/12/16ساعت 18/56دقيقه به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي منزل مسکونی واقع درباهنر داده شد.  آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل...
شنبه، 17 اسفند 1392 - 11:42
 ايزوگام كردن سقف آتش به پاكرد
ايزوگام كردن باعث آتش گرفتن سقف سوله مجاوروبرجاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/12/15ساعت 10/25 دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي سقف سوله اي واقع درشهرك صنعتي شماره يك آتش نشانان راسريعاً ب...
شنبه، 17 اسفند 1392 - 11:29
نجات خانمي ازدرون منزل
خانمي كه به علت خرابي قفل درب،درون منزل محبوس شده بود توسط تيم امداد ونجات آتش نشاني نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/12/16ساعت7/52دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از رخداد محبوس شدن خانمي درون منزل واقع درزيبا شهر داده شد.  ستاد فرماند...
شنبه، 17 اسفند 1392 - 11:17
گزارش تصويري ازامدادرساني به خودروواژگون شده
 به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: تيم امداد ونجات  آتش نشاني بارعايت نكات ايمني بوسيله يك دستگاه جرثقيل خودروواژگون شده رابه پاركينگ منتقل كردندومسير ترددخودروهاي عبوري راباز نمودند.  
دوشنبه، 12 اسفند 1392 - 13:53
نجات خانواده اي ازدرون اتاق
 خانواده اي كه به علت خرابي قفل درب،درون اتاق خواب محبوس شده بودند توسط تيم امداد ونجات آتش نشاني نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/12/12ساعت00/13دقيقه بامداد با تماس به سامانه 125 ،خبر از رخداد محبوس شدن خانواده اي درون منزل، واقع دركو...
دوشنبه، 12 اسفند 1392 - 13:45
شكارمهمان ناخوانده درمنزل مسكوني
 خفاشي كه وارد منزل مسكوني شده و براي صاحب خانه مزاحمت ايجاد كرده بود توسط آتش نشانان شكار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/12/11ساعت21/13 دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از ورود خفاشي به درون منزل مسكوني وايجاد مزاحمت براي صاحب خانه واقع درپرديس...
دوشنبه، 12 اسفند 1392 - 13:44
واژگوني خودروبعلت سرعت غيرمجاز
 سرعت غيرمجازخودروپرايددرجاده ساحلي باعث واژگوني وبرجاي ماندن خسارت مالي فراوان گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/12/11ساعت16/56 دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر ازواژگوني يك دستگاه خودرو پرايددرجاده ساحلي حدفاصل پارك قوري وپل پنجم داده شد. ...
دوشنبه، 12 اسفند 1392 - 13:40
عمليات 125 براي اطفاء حريق خودروسمند
 يك دستگاه خودروي سمنددرفرهنگشهردچار رخداد آتش سوزي شدكه توسط آتش نشانان اطفاء گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 92/12/11ساعت8/50 دقيقه با تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك دستگاه خودروي سمند درفرهنگشهر داده شد. ستاد فرمانده...
یکشنبه، 11 اسفند 1392 - 13:10
    نجات دونفرازدرون آسانسور
 ماموران امداد ونجات سازمان آتش نشانی اهواز دونفراز شهروندان که درکابین آسانسور مجتمع مسکونی محبوس شده بودند را نجات دادند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:درمورخ01/11/92 ساعت22/45دقیقه با تماس به سامانه 125،خبر از رخداد محبوس شدن دو نفرازشهروندان درکابین آسانس...
یکشنبه، 11 اسفند 1392 - 13:09
برخورد خودروباپايه برق مصدوم بر جاي گذاشت
 برخورد يك دستگاه خودروپيكان وانت باپايه برق درجاده ساحلي يك نفرمصدوم و خسارت مالي فراوان بر جاي گذاشت. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/12/10ساعت15/03 دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر ازبرخورد يك دستگاه خودرودر جاده ساحلي بسمت مشعلي داده شد. ستاد...
یکشنبه، 11 اسفند 1392 - 13:06
شكار مار مزاحم
 مارمزاحمي كه وارد منزل مسكوني شده و باعث رعب ووحشت  صاحب خانه گرديده بود توسط آتش نشانان شكارشد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/12/09ساعت12/18 دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از ورود ماري مزاحم به درون منزل مسكوني واقع دركيان آباد داده شد. &...
شنبه، 10 اسفند 1392 - 13:25
نبردآتش نشانان باشعله هاي آتش درمنزل مسكوني
 اتصال برق محافظ يخچال سبب رخداد آتش سوزی منزل مسکونی شدكه توسط آتش نشانان اطفاء گردید.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ92/12/09ساعت 4/50دقيقه بامدادبا تماس به سامانه 125 خبراز رخداد آتش سوزي يك باب منزل مسکونی واقع دربهارستان داده شد.  آتش...
شنبه، 10 اسفند 1392 - 13:24
صفحه 165 از 217ابتدا   قبلی   160  161  162  163  164  [165]  166  167  168  169  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها