اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

نشت گازLPGسبب رخداد انفجارخودروي سمندگرديد
 نشت گازLPG سبب رخدادانفجارو آتش سوزي خودروسمندومصدوم شدن راننده گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ92/11/06ساعت19/15 دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از رخدادانفجاروآتش گرفتن خودروسمنددركوت عبد الله داده شد.  ستاد فرماندهي سازمان سريعاً آتش نش...
دوشنبه، 07 بهمن 1392 - 11:37
خودروپيكان درميان شعله هاي آتش
 اتصال برق خودروپيكان باعث رخداد آتش سوزي وبرجاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 92/11/06ساعت14/55 دقيقه بامدادبا تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك دستگاه خودروپيكان دركوي انقلاب خيابان سروش داده شد. ستاد ...
دوشنبه، 07 بهمن 1392 - 11:34
آتش در منزل مسکونی
  اتصال برق سبب رخداد آتش سوزی منزل مسکونی و  برجای ماندن خسارت مالی گردید     به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ92/11/06ساعت 14/01دقيقه با تماس به سامانه 125 خبراز رخداد آتش سوزي منزل مسکونی واقع دركوي انقلاب داده شد.  آتش نشان...
دوشنبه، 07 بهمن 1392 - 11:32
عمليات نجات توسط آتش نشانان
  آتش نشانان کودکی را که به دلیل خرابی قفل درون اتاق خواب گیرافتاده بود را نجات دادند.  به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز :مورخ92/11/06 ساعت 11/36 دقیقه خانواده ای با نگرانی با سامانه 125 این سازمان تماس گرفتند و اطلاع دادند که  کودکشان به دلیل خر...
دوشنبه، 07 بهمن 1392 - 11:29
مهار شعله هاي آتش درمنزل مسكوني
 اتصال برق باعث رخدادآتش سوزي در منزل مسكوني وبرجاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/5ساعت 12/30 دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي در منزل مسكوني واقع در سپيدار آتش نشانان راسريعاً به ...
یکشنبه، 06 بهمن 1392 - 11:31
آتش مهمان منزل مسكوني شد
 اتصال برق باعث آتش سوزي منزل مسكوني وبر جاي ماندن خسارت مالي گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/5ساعت 3/58دقيقه بامدادستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي منزل مسكوني واقع در كيانشهر  آتش نشانان راسريعاً به محل حاد...
یکشنبه، 06 بهمن 1392 - 11:28
بازي گوشي گربه آتش نشانان را به زحمت انداخت
 گربه بازي گوشي كه وارد موتور خودرو سمندشده بود.توسط آتش نشانان به بيرون هدايت شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/05ساعت9 با تماس به سامانه 125 ،خبر از ورودگربه بازي گوشي  به درون موتور خودروي سمند،واقع در بلوارجمهوري جنب پل پنجم ،داده شد. ...
یکشنبه، 06 بهمن 1392 - 11:27
عمليات125براي نجات ازدرون اتاق
 خانمي كه به علت خرابي قفل درب،درون اتاق خواب محبوس شده بود توسط تيم امداد ونجات آتش نشاني نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/04ساعت12/28دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از رخداد محبوس شدن خانمي درون منزل، واقع درگلستان داده شد. ...
شنبه، 05 بهمن 1392 - 13:11
خودروپرايدطعمه حريق گرديد
 نشت بنزين درخودروپرايدباعث رخداد آتش سوزي وبرجاي ماندن 40درصدخسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 92/11/04ساعت1/07 دقيقه بامدادبا تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك دستگاه خودروپرايددراتوبان گلستان داده شد. ستاد فرما...
شنبه، 05 بهمن 1392 - 13:08
فرشتگان نجات خانمي راازميان شعله هاي آتش نجات دادند
به علت آتش سوزي منزل مسكوني خانمي درميان شعله هاي آتش  محاصره شده بود كه توسط آتش نشانان ازمرگ حتمي نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/03ساعت 23/05دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي يك باب منزل مسكوني،واقع...
شنبه، 05 بهمن 1392 - 13:06
حريق درتعميرگاه ميكانيكي
 اتصالي برق باعث رخدادآتش سوزي درتعميرگاه ميكانيكي وبرجاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/03ساعت 18/38 دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي در تعميرگاه ميكانيكي واقع در پيچ خزامي آتش نشا...
شنبه، 05 بهمن 1392 - 13:04
منزل مسكوني طعمه حريق گرديد
 شل بودن اتصالات شيلنگ بخاري كپسولي باعث آتش سوزي منزل مسكوني وبر جاي ماندن خسارت مالي گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/01ساعت 11/08دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي منزل مسكوني واقع در منبع آب  آتش نشانا...
چهارشنبه، 02 بهمن 1392 - 11:59
آتش در خودرو سمند
 نشت بنزين درخودروسمندباعث رخداد آتش سوزي وبرجاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 92/11/01ساعت22/03 دقيقه با تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك دستگاه خودرو سمند درخيابان جواد الا ئمه داده شد. ستاد فرماندهي ...
چهارشنبه، 02 بهمن 1392 - 11:57
آتش سوزي منزل مسكوني
 ماشين لباسشويي باعث آتش سوزي منزل مسكوني وبر جاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/01ساعت 9/35دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي يك باب منزل مسكوني،واقع دراسلام آبادآتش نشانان راسريعاً ...
چهارشنبه، 02 بهمن 1392 - 11:55
بي احتياطي در جوشكاري حادثه ساز شد
 بي احتياطي وجوشكاري در جوار بشكه هاي تينر موجب رخداد آتش سوزي در شركت نورباران جنوب گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/01ساعت 8/19 دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي در شركت نورباران جنوب واقع در جاده بر...
چهارشنبه، 02 بهمن 1392 - 11:51
صفحه 171 از 217ابتدا   قبلی   166  167  168  169  170  [171]  172  173  174  175  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها