مدیر کل حوزه دفتر شهردار

نام: محمد

نام خانوادگی: اورکی کوه شوری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی
کارمند رسمی شهرداری اهواز
عضو مجمع دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز


سوابق اجرایی :

 • -مشاور اجرایی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی
 • -مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز
 • -بازرس وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در اتاق تعاون خوزستان
 • -مشاور جوان مدیر کل مسکن و شهرسازی خوزستان
 • -معاون اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان
 • -ناظر استانی انتخابات نظام مهندسی ساختمان خوزستان
 • -عضو هیات برگزاری همایش ملی مقررات ملی ساختمان
 • -مدیر برنامه ریزی و مطالعات معاونت اقتصادی شهرداری اهواز
 • -رئیس اداره تامین منابع مالی سازمان سرمایه گذاری شهرداری اهواز
 • -معاون سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری اهواز
 • -کارشناس اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری اهواز
 • -کارشناس اداره کل بازرسی شهرداری اهواز
 •  

سوابق علمی و دوره های تخصصی :

 • دارای مقاله برگزیده در کنفرانس های ذیل:
 • -اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری(1390دانشگاه چالوس)
 • -همایش ملی سازه، راه و معماری(1390)
 • -اولین کنفرانس ملی کارآفرینی ایران (دانشگاه مازندران)
 • -اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی (جزیره کیش)
 • -کنفرانس ملی بسیج در خصوص راهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبار (اهواز)
 • -عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز
 • -دوره تخصصی مسکن در وزارت راه و شهرسازی
 • -توجه به محیط زیست شهری بعنوان رکن توسعه پایدار شهری ( پارک علم و فناوری خوزستان)
 • -دوره های تخصصی مبلمان شهری، منظر شهری، اقتصاد شهری، محیط زیست شهری و...
 • -دارای تقدیرنامه از معاون وزیر راه و شهرسازی

 

محمد اورکی