تمام آلبوم ها » حضور شهردار اهواز و پرسنل شهرداری در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس تیر96