تمام آلبوم ها » بازدید شهردار اهواز و جمعی از مسئولین از حادثه ریزش کوه در خیابان خالدی مهر96