تمام آلبوم ها » افتتاحیه سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اهواز فروردین 97