تمام آلبوم ها » اختتامیه نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اهواز- اردیبهشت 97