تمام آلبوم ها » بازدید استاندار، شهردار و رییس و اعضای شورای شهر اهواز از زیرسازی و آسفالت 200 هزار مترمربع از معابر کوی مهدیس- خرداد98