تمام آلبوم ها » بازدید شهردار اهواز و اعضای شورای شهر از نحوه خدمات رسانی شهرداری به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه- 20 مهر98