تمام آلبوم ها » ملاقات عمومی شهردار اهواز با شهروندان- آبان 98