شهرداری در اهواز

در بدو تأسیس شهرداری، مقام شهردار از سوی مرکز (تهران) معرفی می شد که با دایرشدن انجمن های ایالتی و ولایتی، شهردار با رأی انجمن شهر نصب و یا عزل می گردید. نام میرزا علیخان اقبال در سال ۱۳۰۸ به عنوان اولین شهردار اهواز، به ثبت رسیده است. اما با توجه به اسناد و مدارک موجود، شهرداری اهواز در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی تأسیس شد و اولین بودجه بلدیه ناصری به میزان ۱۸۰ هزار قران در سال ۱۳۰۷ خورشیدی به تصویب رسیده است. احتمال می رود در فاصله زمانی ۱۳۰۴ تا انتخاب اقبال به عنوان شهردار، یکی از معتمدین و کاردانان شهر موسوم به «حاج نائب» به طور غیررسمی وظایف شهردار را برعهده داشته و بر فعالیت کسبه، رفت و روب و آبپاشی معابر نظارت داشته است.

شهرداران اهواز از ابتدا تا انقلاب اسلامی
نام و نام خانوادگی مدت تصدی مشخصات
میرزا احمد خان البرز 1309 براساس اسنادرسمی اولین شهردار اهواز
حسن متین 1317 -
محمودمعزز عطاری 1319 -
سرهنگ هرمز گیویان 1320 -
علی اصغر زمانی 1320 -
علی اصغر محمدی 1326 -
علی اکبر ثابتی 1328 -
سیدمحمد علی مرتضوی 1329 -
محمد وزیر نظامی 1336 -
حاجی خان دولتی 1337 -
محمدقلی بیگلرپور 1340 -
احمد مقصودی 1340 -
شریعتمداری 1340 -
علی اکبر حکیم شوشتری 1341 -
ناصر عجم 31/2/42 الی 25/4/46 وی متولد سال 1296بود.
سید عطاء اله اخلاقی 17/2/46 الی 24/4/46 رئیس امور اداری ناحیه شمال سازمان آب و برق خوزستان بود که در زمان مرخصی  آقای عجم در سمت سرپرست شهرداری اهواز انجام وظیفه نمود.
منصور بهنگار 26/4/46 الی8/11/48 وی سرهنگ بازنشسته و متولد سال 1298 شهرستان رشت بود که از تاریخ 26/4/46 به سمت سرپرست شهرداری و از تاریخ 8/8/47 لغایت 8/11/48 به سمت شهردار اهواز منصوب شد.
فتحعلی شیرانی 27/11/48 الی27/12/50 دکتر فتحعلی شیرانی ، متولد 19/2/1314 به شماره شناسنامه 328 ،کارمند سازمان برنامه بیش از دوسال به سمت شهردار اهواز انجام وظیفه نمودند.
محمد سلامی 12/12/50 الی9/8/52 متولد 1308 شهرستان کازرون وکارمند استانداری خوزستان بود. از تاریخ 12/12/50 به عنوان سرپرست شهرداری و از تاریخ 11/8/51 لغایت 9/8/52 به عنوان شهردار انجام وظیفه کرد.
فریدون شفیعی 11/9/52 الی 8/5/54 ایشان متولد 1318شهرستان تربت حیدریه بودند.
امیر توکل امیر ابراهیمی 19/7/54 الی 31/2/55 وی متولد 1305،کارمند مامور به خدمت شهرداری تهران بود.
احمد اکبری 23/3/55 الی 21/3/56 متولد شهرستان الیگودرز و کارمند آموزش و پرورش بود.
سید محمدحسین ضیائی 16/4/56 الی24/10/57 وی کارمند سازمان شهرسازی استان وآخرین شهردارقبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
ساختار سازمانی شهرداری اهواز

در حدود سال 1336 و شهرداری محمد وزیر نظامی، محل استقرار شهرداری همراه با استانداری، فرمانداری و اصل چهار در ساختمان سه گوش (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران) بود. در این تاریخ سازمان شهرداری اهواز به چهار اداره و 29 دایره به شرح زیر تقسیم می شد:

  • اداره دفتر شامل: دوایر دبیرخانه، کتابخانه، کارگزینی و آمار، بایگانی دفتر انجمن و دفتر دادگاه
  • اداره امور مالی با زیرمجموعه های: اداره درآمد، حسابداری، کارپردازی، اموال و انبار، برق و آب، اگو، امور صندوق
  • دوایر آتش نشانی، پیشه وران، خوارو بار، بازرسی، وسایل نقلیه، کنترل و روشنایی معابر، باغات، کشتارگاه، غسالخانه و برزن ها در قالب اداره امور شهر همچنین دایره مهندسی، ساختمان، برق و لوله کشی نیز در مجموعه ادارۀ فنی شهرداری درآمدند.

شهرداری اهواز تا سال 1351 شمسی فاقد ساختار سازمانی اداری مصوب بود. در این سال اولین ساختار سازمانی تلفیقی و کارمندی برای شهری با آمار جمعیتی حدود سیصدهزار نفر، با 96 پست کارمندی و 1253 پست کارگری به تصویب وزارت کشور رسید. در سالهای پس از آن افزایش و تغییراتی در عناوین این پستها ایجاد شد که آخرین تغییر در سال 1365 با 412 پست کارمندی و 1408 پست کارگری بود. ساختاری زمانی جدید شهرداری اهواز در تیرماه 1387، با هفت معاونت تحت عناوین: مالی و اداری- برنامه ریزی و توسعه- شهرسازی و معماری- فرهنگی و اجتماعی- حمل و نقل و ترافیک- فنی و عمرانی و خدمات شهری با 748 پست کارمندی تصویب و به شهرداری اهواز ابلاغ شد. شهرداری اهواز در حال حاضر 8 منطقه و 11 سازمان وابسته دارد.

ساختار سازمانی شهرداری اهواز

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شهرداری اهواز یکی از اولین ادارات استان بود که با تغییر نظام سرپرستی و نظارت آن از انجمن شهر به استانداری، در جهت همسویی فعالیت های اداره و ارائه خدمات به شهروندان دچار تحولات عمده و اساسی شد و با حضور نیروهای انقلابی به یک دستگاه خدمت گذار مردم و نظام جمهوری اسلامی بدل گردید.

شهرداران اهواز پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نام تاریخ تولد محل تولد مدرک تحصیلی مدت تصدی توضیحات
رضا امینی       4 مهر 1400 تاکنون  
علیرضا عالی پور       16 مرداد 1400 الی 3 مهر 1400  
ابراهیم نوشادی       15 اسفند 1399 الی 14 مرداد 1400  
موسی شاعری       ۲۶ اردیبهشت ۹۸ الی 14 اسفند 1399  
منصور کتانباف 1/7/1337 - -

۱مهر ۱۳۹۶  الی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

-
سید خلف موسوی - - - 5/8/92 الی 31/6/96 -
محمد صفری - - - 1/6/92 الی 4/8/92 -
منصور کتانباف 1/7/1337 - - 7/3/90 الی 31/5/92 -
محمد صفری 1359 اهواز کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

89.4.1 الی

90.3.12

 
محمدرضا شمسایی 1/1/1337 شهرستان بهبهان - 8/8/1387 بر اساس پیشنهاد شماره 2557 مورخ 23/5/1387 از سوی شورای اسلامی و طی حکم شماره 34/3/1/1034136 مورخ 8/8/1387 به امضای علی کردان وزیر وقت کشور به سمت شهردار اهواز منصوب شد
عبدالنبی شیربیگی 10/4/1336 اهواز لیسانس عمران 22/5/87 الی 8/8/87 در تاریخ 22/5/87، در هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی سوم، به عنوان سرپرست شهرداری تعیین و منصوب شد.
حیدر نجفی فر 3/4/1334 شهرستان رامهرمز لیسانس عمران 10/10/86 الی 22/5/87 -
محمدحسین یوسفی 4/3/1338 شهرستان ایذه لیسانس باغبانی 16/8/86 الی 10/10/86 ر اساس پیشنهاد شماره 3860 مورخ 14/8/86 شورای اسلامی شهر، طی حکمی به شمارۀ 1/10/30309 مورخ 16/8/86 با امضای سید جعفر حجازی استاندار وقت به سمت سرپرست شهرداری اهواز معرفی شد.
سعید ممبینی 24/2/1337 شهرستان مسجدسلیمان فوق لیسانس بازاریابی و تجارت الکترونیک 17/4/86 الی16/8/86 طی حکمی به شماره 34/3/1/48071 مورخ 17/4/86 به امضای مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور به عنوان اولین شهردار در دوره سوم شورای اسلامی شهر منصوب شد.
محمد صفری 23/2/1359 اهواز کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری 10/2/86 الی 17/4/86 در دومین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب و طی حکمی به شماره 738 مورخ 10/2/86، با امضای امیر حیات مقدم استاندار وقت خوزستان منصوب شد.
سید عبدالصمد مهدوی 2/1/1344 اهواز لیسانس آمار 7/4/81 الی 6/3/86 به عنوان شهردار منتخب در دومین دوره شورای اسلامی شهر، طی حکم شماره 34/3/1/1643، مورخ 7/4/82 با امضای سیدعبدالواحد موسوی لاری وزیر وقت کشور برای مدت 4 سال به سمت شهردار اهواز منصوب شد.
حمید زنگنه 8/7/1342 شهرستان مسجد سلیمان فوق دیپلم برق 9/4/81 الی 7/4/82 طی حکمی به شماره 01/10/10873 مورخ 8/4/82، با امضای فتح اله معین استاندار وقت در سمت سرپرستی شهرداری اهواز منصوب شد.
محمدتقی سلیمانی آشتیانی 2/7/1332 شهرستان کاشان کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشگاه تهران 14/4/78 الی 9/4/81 طی حکمی به شمارۀ 34/3/1/5634 مورخ 14/4/78 ، به امضای سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر وقت کشور منصوب و در تاریخ 9/4/81 در یکصد و نود وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز (اولین شورای اسلامی شهر) با شش رأی موافق استیضاح و در تاریخ 10/4/81 در سالن کنفرانس مراسم تودیع ایشان انجام شد.
عباس هلاکویی 1/1/1332 اهواز مهندس برق 18/3/74 الی 14/4/78 در زمان وزارت کشوری علی محمد بشارتی طی نامۀ شمارۀ 230/4/1/4203 مورخ 6/4/74 به صورت مأمور به خدمت از استانداری به سمت شهردار اهواز منصوب شد.
فرامند هاشمی زاده 1/1/1332 شهرستان دشت آزادگان (بستان) لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی 26/9/67 الی 18/3/74 طی حکمی به شماره 19168 مورخ 26/9/67 با امضای محسن میردامادی به این سمت منصوب شد.
منوچهر یزدانی - - - 3/3/65 الی 26/9/67 طی حکمی به شماره 3597 مورخ 3/3/1365 با امضای علی جنتی استاندار وقت به شهرداری اهواز منصوب شد و پس از پایان مدت دو سال خدمت، مجدداً طی نامه شمارۀ 5502 مورخ 17/3/67 با امضای محسن میردامادی برای مدت دو سال دیگر بر این سمت گمارده شد.
امین بیانک 9/10/1335 اهواز مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه شیراز 4/10/63 الی 3/3/65 طی حکم شماره 20908 مورخ 4/10/63 به امضای علی جنتی استاندار وقت به سمت شهرداری اهواز منصوب شد.
سید احمد عالمشاه 1/5/1334 شهرستان دزفول دیپلم بازرگانی 16/3/63 الی 4/10/63 طی حکمی به شماره 5350 مورخ 16/3/63 با امضای محمد فروزنده استاندار وقت به سمت شهردار اهواز منصوب شد و در تاریخ 4/10/63 استعفای خود را به استانداری ارائه نمود.
نوراله عابدی 8/10/1334 -شهرستان بهبهان دیپلم از دانشسرای مقدماتی 30/1/62 الی 7/3/63 طی حکمی به تاریخ 30/1/62، به صورت مأمور به خدمت از آموزش و پرورش بهبهان، به شهرداری اهواز معرفی شد و در تاریخ 8/3/63 به جهت حضور در مجلس شورای اسلامی استعفا داد. (دور دوم و سوم نماینده مردم بهبهان)
نعمت اله علیرضایی 1330 شهرستان نجف آباد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه ارکانزاس آمریکا 16/4/61 الی 4/2/62 طی حکمی به تاریخ 16/4/61 به سمت کفیل(سرپرست) شهرداری اهواز منصوب شد.
احمد عامری - - - 3/9/59 الی 28/6/60 طی حکم شماره 41629 مورخ 2/9/59 ، با امضای سیدمحمد غرضی استاندار به عنوان شهردار اهواز منصوب شد.
محمدرضا شریف نیا 4/2/1326 اهواز لیسانس علوم بهسازی از دانشگاه ابوریحان بیرونی 2/2/59 الی 3/9/59 طی حکم شماره 1580، مورخ 2/2/59 با امضای سیدمحمد غرضی استاندار وقت به سمت شهردار اهواز منصوب گردید.
حجت الاسلام والمسلمین سید نجفعلی طباطبایی - - - 1/12/57 الی 30/1/59 طی حکم شماره 34/1/66 مورخ 14/1/1358 به امضای سیدجوادی وزیر وقت کشور به سمت شهردار اهواز منصوب شد.