شماره: 10998
1392/02/31
كرمانشاه، ميزبان بيست و يكمين نشست تخصصي مديريت پسماندها
كرمانشاه، ميزبان بيست و يكمين نشست تخصصي مديريت پسماندها

        بيست و يكمين نشست تخصصي مديريت پسماند كلانشهرهاي كشور به ميزباني شركت كود و مواد آلي كرمانشاه برگزار گرديد.

روابط عمومي سازمان مديريت پسماند گزارش داد: در اين نشست دو روزه كه با حضور مديران عامل سازمان هاي مديريت پسماند كلانشهرهاي كشور برگزار شد،معاونين سازمان مديريت پسماند نيز شركت داشتند.

از ثمرات ارزشمندي كه از اين نشست تخصصي حاصل گرديد، بازديد از كارخانه بازيافت و كود آلي كمپوست كرمانشاه، شرح سيستم پردازش ، بازيافت مواد و بيان جزئيات دفع پسماندها بوده است.

پس از بازديد، جلسه اصلي اين نشست برگزار و دستور كار جلسه مورد بررسي قرار گرفت.در اين ميان سازمان هاي مديريت پسماند اهواز و مشهد در خصوص نحوه آموزش و اطلاع رساني به ارائه گزارش پرداختند و در ادامه نيز سازمان هاي مديريت پسماند تهران و كرج گزارشي در خصوص دستور عمل اخذ بهاي پسماند ارائه نمودند.

در انتهاي جلسه درخصوص نحوه همكاري با اتحاديه بازيافت كشور بحث و تصميم گيري شد.

شايان ذكر است سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز،ميزبان آتي اين نشست تخصصي مي باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©