شماره: 113
1391/03/23
بازدید دوره¬ای و تنظیف 22 تقاطع چراغ دار
بازدید دوره¬ای و تنظیف 22 تقاطع چراغ دار

   

   مسعود یزدی معاون حمل ونقل وترافیک می گوید: با توجه به نتایج مثبت بازدیدها و تنظیف دوره­ای چراغ­های راهنمایی و تأثیر آن در کاهش تعداد خرابی­ها به خصوص در تقاطعات هوشمند، این معاونت تأکید بسیاری بر اجرای منظم و دقیق عملیات ماهانه توسط پیمانکار تعمیر و نگهداری تقاطعات دارد. در همین راستا و طبق برنامه­ریزی صورت گرفته تعداد 22 تقاطع از مجموع 32 تقاطع هوشمند و پیش­زمان بندی سطح شهر در مسیرهای انقلاب، گلستان، جمهوری، بهبهانی و مرکز شهر تنظیف شد و عملکرد کنترلرها، شناسگرهای مغناطیسی و فانوس­ها مورد بازدید قرار گرفت. طی این بازدیدها اشکالات و نواقص موجود برطرف و بدنه فانوس­ها، عدسی­ها، کابینت کنترلر و بردهای الکترونیکی تنظیف شده است.وی می افزاید: شرایط آب و هوایی شهر اهواز و وجود گرد و غبار در اکثر روزهای سال بر لزوم تنظیف و بازدیدهای دوره­ای افزوده و اهمیت اجرای منظم و دقیق آن را به منظور عملکرد صحیح چراغ­های راهنمایی با کمترین اشکال و افزایش رضا­یت­مندی شهروندان، چند برابر می­نماید.

حق انتشار محفوظ است ©