شماره: 11387
1392/03/18
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و HSEسازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و HSEسازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز

 

 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و HSEسازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز

سازمان مدیریت پسماند اهواز جهت حفظ و ارتقاء موقعيت خويش در عرصه فعالیت های مربوطه دراز مدت، با استفاده از رويكردهاي مناسب مديريتي،ارزيابي و بازنگري بموقع آنها و تحقق نظام مند بهبود مستمر افزايش اعتماد و اطمينان مشتريان را زيربناي تمامي فعاليت­هاي خود مي داند. در اين راستا ضمن رعايت صفات و اخلاق حرفه اي ، متعهد است که به موارد زير براساس سیستم مدیریت یکپارچه IMS (ISO 9001،ISO 14001،  18001  OHSAS) و سیستم مدیریت HSE-MS بصورت يک فرهنگ عمومي در شرکت عمل نموده تا خدمات خود را به بالاترين کيفيت ممکن ارائه نمايد:
 
       1- ايجاد انگيزش،ارتقاء سطح مهارت و كارآئي كاركنان از طريق آموزش مستمر سيستماتيك و برنامه ريزي شده.
2-     گسترش و توسعه دامنه فعاليت و خدمات قابل ارائه از طریق به روز آروی و بهره گیری از علم روز جهان.
3-     ارتقاء سطح كيفي خدمات و فعالیتها.
4-     بهبود و اثربخشي سيستم مديريت یکپارچه .
5-     کنترل و کاهش حوادث مترقبه و غیر مترقبه و تعهد به پیشگیری اثربخش از آن.
6-     جلوگیری از تاثیرات نامطلوب خدمات سازمان بر محیط پیرامون و تعهد به پیشگیری اثربخش از آلودگی.
7-     تبعیت از الزامات قانونی زیست محیطی،ایمنی،بهداشت و... بعنوان اصول پایه سازمان.
8-     ایجاد و حفظ روابط مناسب و مستمر در جهت پیشبرد اهداف HSE با طرفهای ذینفع.
9-     ارزیابی رضایت مشتریان و برنامه ریزی جهت افزایش سطح میزان رضایت بصورت مداوم.
 
 
سازمان جـهــت حــصول مــوارد فــوق با بهره گیری از اصول مدیریت استراتژیک سعی در بهبود امور جاری خود دارد.لذا اينجانب با اعتقاد به لزوم آموزش،ضمن تامين تمام منابع لازم،بطور مستمر بر حسن اجرا و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت نظارت داشته و در موقع لزوم آنرا بازنگري خواهم نمود.
همچنین نماینده مدیریت موظف است رو به رشد سیستم را طی گزارشات منظم به اینجانب اعلام نماید و جلسات بازنگری مدیریت و کمیته راهبردی را در زمان های معین شده برگزار نماید.
      محمد سعید گلابکش زاده
                                                                                                                                       مدیر عامل
 
 
 
حق انتشار محفوظ است ©