شماره: 11502
1392/03/22
ساعت 9 شب یادتون نره!!!
ساعت 9 شب یادتون نره!!!

      سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز همواره در تلاش است خدمات بهتری در خصوص مدیریت پسماند (تنظیف ،جمع آوری و حمل پسماند )در سطح شهر ارائه نماید.

((شهروند گرامی ))
به منظور حفظ بهداشت وجلوگیری از آلودگی محیط زیست کیسه های حاوی پسماند (زباله) را رأس ساعت 21 درب منازل قرار دهید.
امیدوارم با همکاری صمیمانه یکدیگر گامی اساسی جهت حفظ طراوت وپاگیزگی محیط شهری برداریم.
 
 
حق انتشار محفوظ است ©