شماره: 11990
1392/04/11
غافلي، سياحي، حيدري و عچرش شهروندان نمونه منطقه 6 شدند
غافلي، سياحي، حيدري و عچرش شهروندان نمونه منطقه 6 شدند

روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز اعلام كرد: در راستاي تشويق شهروندان به حفظ و نگهداري فضاي سبز، از سوي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز، چهار شهروند نمونه منطقه 6 اهواز اعلام شدند.

روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز خاطر نشان كرد: در هفته هاي گذشته در مناطق چهار، هفت و هشت از سوي سازمان پاركها و فضاي سبز با حضور مسئولين از شهروندان نمونه فضاي سبز تقدير و تشكر صورت گرفت و در همين راستا شهروندان منطقه 6 نفرات بعدي ليست تقدير از شهروندان نمونه قرار گرفتند.

شريفي مسئول فضاي سبز منطقه 6، مرجان كبيري مسئول آموزش شهروندي و ميلاد معصومي مدير روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز، ضمن قدرداني از شهروندان نمونه، پيام تبريك شهردار اهواز و مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز را همراه با لوح تقدير، كارت هديه و بسته آموزش شهروندي به شهروندان نمونه اهوازي اهداء كردند.

شايان ذكر است: غافلي، سياحي، حيدري و عچرش شهروندان نمونه منطقه 6 ضمن تشكر از فعاليت هاي شبانه روزي  شهردار اهواز جهت رسيدگي به امور شهري و تغيير چهره شهر در سال هاي گذشته، از مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز اهواز براي اهداء رايگان نهال به مردم شريف اهواز، تقدير و تشكر نمودند.

شريفي مسئول فضاي سبز منطقه 6 شهرداري اهواز، از شهروندان نمونه تقدير و تشكر كرد و گفت: شهرداري منطقه 6 جهت آموزش، كاشت ، هرس و نگهداري درختان، براي آسايش و رفاه شهروندان، گسترش و بهبود فضاي سبز منطقه آمادگي هر گونه همكاري لازم را با شهروندان عزيز دارد.

وي ادامه داد: يكي از كارهاي مثبت كه امروز در شهرداري اهواز صورت مي گيرد قدرداني از شهرونداني است كه بدون هيچ چشم داشتي در حففظ و نگهداري فضاي عمومي شهر با مسئولان شهرداري همكاري مي كنند.

در پايان مرجان كبيري مسئول آموزش شهروندي سازمان پاركها و فضاي سبز بعد از اعلام پيام تبريك شهردار اهواز و مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز به شهروندان نمونه منطقه 6 همراه با لوح تقدير، كارت هديه و بسته آموزش شهروندي(شامل: كتاب هاي آموزشي و ...) از شهروندان نمونه تقدير و تشكر كرد و گفت: شهروندان نمونه شهر اهواز كساني هستند كه در حين حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در اين گرماي طاقت فرسا، جهت ترويج و گسترش فرهنگ شهروندي از جان دل مايه مي گذارند.

 

حق انتشار محفوظ است ©