شماره: 12826
1392/05/16
معاونت معماري و شهرسازي شهرداري اهواز صادر كرد :238 پروانه در محدوده بافت فرسوده در سال 91
معاونت معماري و شهرسازي شهرداري اهواز صادر كرد :238 پروانه در محدوده بافت فرسوده در سال 91

 

      مهندس زيلابي  آمار پروانه هاي صادر شده درمحدوده بافت فرسوده شهر اهواز در سال 91 را منتشر كرد.
 به گزارش سايت معاونت شهرسازي و معماري مهندس زيلابي معاون شهرسازي و معماري شهرداري اهواز اعلام كرد : در سال گذشته در محدوده بافت فرسوده شهر اهواز تعداد 238 پروانه صادر شده است كه از اين تعداد پروانه صادره 127 عدد آن با اعيان59/59700 مترمربع مربوط به منطقه يك شهرداري ،9عدد پروانه با اعيان 16/2189 مترمربع در منطقه سه شهرداري ،18 عدد پروانه با اعيان 7123 مترمربع در منطقه 5 شهرداري ،6 عدد پروانه با اعيان 1606 مترمربع در منطقه شش شهرداري و درنهايت 78 عدد پروانه با اعيان 05/19585 مترمربع مربوط به منطقه هفت شهرداري اهواز بوده است .
وي در پايان مجموع اعيان پروانه هاي صادر شده در محدوده بافت فرسوده را 8/87203 متر مربع اعلام كرد .
 
حق انتشار محفوظ است ©