شماره: 12917
1392/05/23
بهسازي ايستگاه پمپاژ آب خام پارك 42 هكتاري به پايان رسيد
بهسازي ايستگاه پمپاژ آب خام پارك 42 هكتاري به پايان رسيد

    روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز اعلام كرد: در راستاي بهسازي و نوسازي ايستگاه هاي پمپاژ سطح منطقه 2 بازسازي ايستگاه پمپاژ پارك 42 هكتاري پايان يافت.

    در اين پروژه كه به همت سازمان پاركها و فضاي سبز صورت گرفته است: اسكلت اوليه ساختمان به علت فرسودگي تخريب و بهسازي شد. اسكله فلزي و كفسازي ساختمان ايستگاه پمپاژ نيز همزمان مورد ترميم قرار گرفت.

اين ايستگاه در محدوده ساحل غربي حد فاصل پل طبيعت و پارك 42 هكتاري قرار دارد. همچنين با اجراي اين پروژه مقاوم سازي و زيباسازي ساختمان صورت گرفت و شاسي الكترو پمپ هاي ايستگاه پمپاژ تعمير شد.

اين طرح جهت افزايش بازدهي ايستگاه پمپاژ آب خام و يكپارچگي و زيباسازي ايستگاه ها صورت گرفته است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©