شماره: 13992
1392/07/14
ایجاد واحدهای نقشه برداری شهرسازی در مناطق هشتگانه اهواز
ایجاد واحدهای نقشه برداری شهرسازی در مناطق هشتگانه اهواز

   کوروش قوی پنجه مدیریت نقشه برداری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز از ایجاد واحدهای نقشه برداری شهرسازی در مناطق هشتگانه اهواز خبر داد .

وی با اشاره ضرورت و اهمیت وجود واحدهای نقشه برداری در شهرداری های مناطق هشتگانه اذعان داشت : بمنظور ارائه خدمات هر چه مطلوبتر به شهروندان و تسهیل در امور و درخواست های مردمی مهندس زیلابی معاون شهرسازی و معماری نسبت به ایجاد واحدهای نقشه برداری در مناطق هشتگانه شهرداری اهواز همت گماشت .
وی افزود :شهرداری اهوازبعنوان متولی خدمات رسانی به چهارمین شهر وسیع کشور ،علاوه بر انجام وظایف محوله و همچنین ارتقاءمستمر سطح کمی و کیفی خدماتی بایستی توانایی پاسخگویی به نیازها و مسائل شهروندان را داشته باشد .
وی در ادامه با اشاره به توسعه محدوده قانونی شهر اهواز و الحاق مناطق جدید به آن در طی سالهای اخیر و نیز افزایش چشمگیر جمعیت از افزایش دامنه عملکرد و تحمیل فشارهای بیشتربه شهرداری سخن گفته و تاکید کرد :تقسیم یندی شهرداری اهواز به هشت منطقه که بدنبال گسترش محدوده قانونی شهر و افزایش جمعیت رخ داده فشارهای بیشتری را به مناطق یاد شده تحمیل می کند و از آنجایی که یکی از ابزارهای اجرای پروژهای شهری "نقشه" می باشد،وجود یک واحد نقشه برداری جزءلاینفک شهرداری محسوب می گردد.
قوی پنجه اظهار داشت :شهرداری اهواز علیرغم نیازشدید به این واحد و نیز وجود پروژهای اجرایی در زمینه نقشه برداری ،همیشه با مشکلات متعددی روبرو بوده که بایستی دلائل آن را در عدم معرفی و نیز جایگاه مشخص این علم در سیستم شهرداری جستجو نمود .در همین راستا عدم وجود امکانات مناسب ،عدم استفاده بهینه از از نیروهای متخصص و کارآمد موجود و از همه مهمتر عدم آشنایی مدیران سابق شهرداری به امور و جایگاه نقشه برداری در راستای ایجاد مدیریت منسجم ،مزید بر علت گردیده بود .
مدیریت نقشه برداری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهوازضمن اظهار این مطلب که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار شهری باید بخش هایی که معمولا با نیاز شهروندان سر و کار دارند راشناسایی و از طریق روشهای اصولی و صحیح آنها را ارزیابی نموده و راه حل های مناسبی در جهت رفع آن نیازها ارائه نمود گفت :بخش نقشه برداری در بسیاری از کلانشهرهای کشور از جمله اهواز ،از برنامه ریزی خرد و کلان کنار مانده اند و از دلائل اصلی ناپذیر شمردن این مقوله عدم درک صحیح ارزش این بخش و نگرش پیش داورانه و منفی در مورد آن است .بنا براین جهت بهره گیری از تکنولوژی های روز و همچنین تسریع در انجام مطالبات شهروندان در زمینه های فنی و عمرانی و همچنین ارتقاءسطح کمی و کیفی خدمات نقشه برداری خصوصا با رویکرد شهرسازی ،نیاز به تقویت این بخش می باشد که می توان با اتخاذ استراتژیهایی از قبیل ایجاد مدیریت یکپارچه و منسجم در شهرداری ها گره ای از مشکلات این شهر را باز نمود .
قوی پنجه در پایان ضمن تقدیر از رویکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در جهت تقویت این مدیریت و ایجاد واحدهای نقشه برداری در مناطق هشتگانه خواستار توجه بیشتر شهردار جدید شهرداری اهواز و اعضای شورای شهر به این مقوله مهم گردیده و اظهار امیدواری نمود تا با حمایت های آتی این مدیران بتوان با جذب نیروهای متخصص در این زمینه به راه اندازی و تجهیز کلیه واحدها در مناطق هشتگانه گام های پرشتاب و اثر گذاری برداشت .
حق انتشار محفوظ است ©