شماره: 1513
1391/05/07
شرح وظایف ناظرین سازمان مدیریت پسمانددر مناطق هشتگانه

 

ََ
شرح وظایف ناظرین سازمان مدیریت پسمانددر مناطق هشتگانه
 
           ●نظارت بر تجهیزات کارگاه و تامین ماشین آلات پیمانکار بر اساس ظرفیت ، تعداد و مشخصات فنی ارائه شده در طرح جامع مدیریت پسماند اهواز
             ●تحویل مناطق به پیمانکار بر اساس نقشه های مربوطه .
              ●نظارت بر تامین تعداد خودروها و ساختمان های اداری ، تعداد و کیفیت ماشین آلات و تجهیزات مخصوص کار.
          ● نظارت بر کیفیت ماشین آلات و تجهیزات جمع آوری زباله و تنظیف شهری که قرار است پیمانکار خریداری نماید .
          ●  بررسی و نظارت بر بیمه های مختلف پیمانکار جهت ماشین آلات و پرسنل .
          ●  نظارت بر کیفیت پرسنل استخدامی مورد نیاز پیمانکار .
            ● نظارت بر تهیه ابزار کار پرسنل و رعایت اصول HSE .
          ●  همکاری با کارفرما در تحویل زمین و تنظیم صورت جلسه تحویل زمین ( کارگاه و تجهیزات کارگاهی ) .
            ● نظارت کمی و کیفی بر کلیه فعالیتهای پیمانکار در مناطق 8 گانه طرح
      ● بازرسی حرکت و رفت و برگشت ماشین آلات و تعیین مسیرهای بهینه تردد ماشین آلات جمع آوری و حمل زباله .
      ●  نظارت مستمر بر اجرای عملیات به منظور عدم ایجاد وقفه یا تعطیلی در اجرای عملیات از سوی کارگران و یا نمایندگان پیمانکار .
     ●  ارائه نقشه های جانمایی مخازن ذخیره سازی موقت پسماند در کلیه معابر مناطق 4 گانه بر اساس الگو و روش ارائه شده در طرح جامع مدیریت پسماند اهواز و نظارت بر نحوه استقرار و تعداد مخازن مذکور .
     ● تجدید نظر و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی ، با توجه به پیشرفت کار و بر اساس گزارش ها و تحلیل های دریافتی .
        ●  بررسی و تأیید روشهای اجرای عملیات پیشنهادی پیمانکار
     ● بررسی و اظهار نظر در مورد تغییرات در پیمانها و ابلاغ آن به مشاوران و پیمانکاران پس از تصویب کارفرما در  قالب ضوابط قراردادهای مربوط . 
     ● انجام خدمات مدیریت قراردادها در طول اجراء از جمله کنترل های کمی و کیفی کار ، رسیدگی به صورت حسابها یا صورت وضعیت ها
      ● تحلیل و بررسی مسایل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران ، مشاوران و سایر عوامل و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلافها .
        ● نظارت بر عملیات شستشوی کلیه ماشین آلات و مخازن ذخیره سازی موقت زباله با رعایت اصول بهداشتی و فنی.
     ● نظارت بر کارکرد موثر ماشین آلات پیمانکار .
     ● نظارت بر نحوه پرداخت حق بیمه اجتماعی پرسنل شاغل و پرداخت حقوق و مزایای ماهانه و سالانه ایشان .
      ●نظارت بر وضعیت سلامت و بهداشت پرسنل.
     ● نظارت بر رعایت بهداشت و ایمنی شهروندان در حین انجام عملیات جمع آوری زباله و تنظیف .
     ● نظارت و کنترل توزیع قبوض اخذ بهاء مدیریت پسماند در محدوده خدماتی پیمانکار .
      ●نظارت بر جمع آوری خاک ، نخاله و ضایعات ساختمانی و یا مربوط به عملیات عمرانی شهرداری به صورت همه روزه .
     ● نظارت بر تامین نیروی انسانی کافی به صورت مقطعی و بر اساس نیاز در شرایط اضطراری و حوادث غیر مترقه .
     ● نظارت بر حجم عملیات انجام شده در بخش جمع آوری و حمل پسماند
     ● نظارت بر حجم عملیات انجام شده در بخش تنظیف و رفت و روب
      ● اعلام تغییرات ایجاد شده در احجام خدمات جمع آوری و رفت و روب و ●تنظیف و کنترل تجهیزات و پرسنل موجود با حجم عملیات جدید .
 
 
 
 
 
 
 
 
حق انتشار محفوظ است ©