شماره: 16025
1392/10/09
بازديد سرزده عضو شوراي شهر
بازديد سرزده عضو شوراي شهر

 سردار حاج علي ناصري عضو شوراي اسلامي شهر اهوازبصورت سرزده از سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 92/10/08سردار علي ناصري عضو شوراي اسلامي شهر اهوازدر يك بازديد سرزده ضمن حضوردرسازمان بابازديدازماشين الات وتجهيزات تخصصي اين سازمان ازمخاطرات شغلي وروند جاري درايستگاههاي عملياتي مطلع گرديدند.

ايشان پس ازديداربامديرعامل ومعاونين، ازواحدهاي مختلف سايت اداري ديدن نموده وازروندتكريم وپاسخگويي مراجعين اعلام رضايتمندي نمود.

در آخرايشان درسخناني مفيد كار آتش نشانان رابسيار مهم وآنراكاري سراسراجرومنزلت دنيوي واخروي دانست وبه همين منظورازمسئولين خواستار توجه هرچه بيشتربه اين سازمان وپرسنل ايثارگروخدوم آن شدند.  

حق انتشار محفوظ است ©