شماره: 16044
1392/10/11
تصادف دودستگاه پژو405 مصدوم بر جاي گذاشت
تصادف دودستگاه پژو405 مصدوم بر جاي گذاشت

 تصادف دودستگاه پژو 405منجر به آتش سوزي و  مصدوم شدن يكنفر گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ

92/10/09ساعت10/57 دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از تصادف دو دستگاه خودرو پژو

405مقابل بيمارستان ابوذر داده شد.

ستاد فرماندهي سازمان سريعاً تيم امداد ونجات را با امكانات و تجهيزات مورد نياز از نزديك ترين ايستگاه به محل حادثه اعزام نمود.

تيم امداد ونجات آتش نشاني كلانشهر اهواز 3دقيقه بعد درمحل حادثه حاضرشدندوبا ايمن سازي محل حادثه اقدام به نجات مصدوم وهمزمان بااستفاده ازتجهيزات خاموش كننده شعله هاي حريق رامهار كردند.

 

حق انتشار محفوظ است ©