شماره: 16669
1392/11/07
نشت گازLPGسبب رخداد انفجارخودروي سمندگرديد
نشت گازLPGسبب رخداد انفجارخودروي سمندگرديد

 نشت گازLPG سبب رخدادانفجارو آتش سوزي خودروسمندومصدوم شدن راننده گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ92/11/06ساعت19/15 دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از رخدادانفجاروآتش گرفتن خودروسمنددركوت عبد الله داده شد.

 ستاد فرماندهي سازمان سريعاً آتش نشانان را با امكانات و تجهيزات مورد نياز از نزديك ترين ايستگاه به محل حادثه اعزام نمود.

ماموران آتش نشاني يك دقيقه بعد در محل حادثه حاضر شدندوبا ايمن سازي  محل حادثه ابتدااقدام به امداد رساني به مصدوم وانتقال آن توسط اورژانس115به بيمارستان نمودند. وسپس بااستفاده ازتجهيزات خاموش كننده شعله هاي حريق رامهار كردند.

 دراين عمليات6 مامور آتش نشان به همراه دو خودروي اطفاء حريق وامدادونجات شركت داشتند.طبق بررسي هاي بعمل آمده توسط كارشناسان سازمان علت اين حادثه نشت گازLPGگزارش شده است.

حق انتشار محفوظ است ©