شماره: 17411
1392/12/07
فرش گل ساعت تحويل سال 93 در سازمان پاركهاي اهواز اجرا شد
فرش گل ساعت تحويل سال 93 در سازمان پاركهاي اهواز اجرا شد

روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز خبر داد: طراحي فرش گل ساعت تحويل سال 93 در اين سازمان به پايان رسيد.

روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز افزود: طراحي اين فرش گل از سوي كارشناسان طراح، سازمان پاركها و فضاي سبز  انجام گرفته و در اجراي اين فرش گل حدود 200 متر مربع گل كاري صورت گرفته است.

مدير روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز خاطرنشان كرد: در طراحي فرش گل ساعت تحويل سال 93 از گل هاي فصلي با رنگ هاي متنوع استفاده شده و اجراي اين فرش گل حدود يك هفته به طول انجاميد.

 

حق انتشار محفوظ است ©