شماره: 18862
1393/02/15
10 دستگاه اتوبوس بازسازی شده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی می شود
10 دستگاه اتوبوس بازسازی شده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی می شود

  به گزارش اداره روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی اهواز (رسارا) فرایند بازسازی در شرکت شهاب خودرو تهران در حال انجام است تا با توجه به محدودیت های سال های اخیر در خرید اتوبوس و عدم تخصیص سهمیه مورد نیاز و لزوم افزایش ناوگان، اقدامی موثر برای افزایش خدمات و کاهش زمان انتظار شهروندان در ایستگاههای اتوبوس صورت گیرد.

   دومین گروه از پروژه بازسازی اتوبوس های متوقفی سازمان اتوبوسرانی اهواز با حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری کلانشهر اهواز در قالب 10 دستگاه وارد اهواز شدند.

به گزارش اداره روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی اهواز (رسارا) فرایند بازسازی در شرکت شهاب خودرو تهران در حال انجام است تا با توجه به محدودیت های سال های اخیر در خرید اتوبوس و عدم تخصیص سهمیه مورد نیاز و لزوم افزایش ناوگان، اقدامی موثر برای افزایش خدمات و کاهش زمان انتظار شهروندان در ایستگاههای اتوبوس صورت گیرد.

استفاده صحیح و اصولی از منابع  موجود و افزایش ناوگان اتوبوسرانی و در نتیجه کاهش زمان انتظار مسافر ، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش بار ترافیکی و هزینه سفر های درونشهری و نیز کاهش استفاده از خودرو های تک سرنشین و مقابله با پدیده آلودگی هوا از مهمترین اهداف اجرای پروژه بازسازی اتوبوس های متوقفی در اهواز است.

در پایان لازم به ذکر است نخستین گروه از اتوبوس های بازسازی شده در قالب 27 دستگاه وارد اهواز شده که در حال حاضر مشغول خدمات دهی به شهروندان محترم میباشد.

حق انتشار محفوظ است ©