شماره: 189363
1396/12/23
برنامه ریزی اجرای پروژه ها و طرح های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

 

    از طریق سازمان مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری، پروژه ها و طرح های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز برنامه ریزی شد.

 به گزارش سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز، نشستی با حضور لویمی معاون حمل و نقل و ترافیک ، حسینی زاده مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی و صفی خانی رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در محل سازمان برگزار شد.

 صفی خانی با اعلام این خبر افزود: با توجه به تاکید و اهتمام شهردار  اهواز  مبنی بر انجام پروژه ها از طریق سرمایه گذاری ، در خصوص اطلاعات پروژه های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز و نحوه اجرای آنها بحث و تبادل نظر شد.اقداماتی انجام خواهد شد.

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با اشاره به پروژه های مورد توافق بیان کرد: این پنج پروژه و طرح شامل احداث پارکینگ طبقاتی ، احداث ایستگاههای اتوبوس مکانیزه، احداث پل های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر، اجرای طرح پارک حاشیه ای هوشمند (طرح پارکبان هوشمند) و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

صفی خانی ادامه داد: معاونت حمل و نقل و ترافیک موظف است اطلاعات فنی پروژه های فوق الذکر شامل جانمایی مکان های مناسب و مورد مطالعه جهت احداث پارکینگ طبقاتی و مشخصات فنی پل های عابر پیاده را تهیه کند و سازمان اتوبوسرانی اولویت بندی مکان های احداث و طرح و مشخصات فنی ایستگاههای مکانیزه را تهیه کند.

وی در پایان گفت: با توجه به اهمیت این طرح ها در خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در حوزه حمل و نقل و ترافیک ، طرفین در این جلسه بر هماهنگی و تسریع جهت انجام فراخوان این پروژه ها تاکید کردند .

حق انتشار محفوظ است ©