شماره: 20166
1393/04/22
آتش مهمان منزل مسکونی شد
آتش مهمان منزل مسکونی شد

اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید.
به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/21ساعت7:03دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درخیابان1کیان آباد داده شد.
آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حادثه حاضر بودند و با ايمن سازي محل حادثه و استفاده از تجهيزات خاموش كننده حريق را مهار و ازگسترش آن جلوگيري کردند.
دراین عملیات6مامور آتش نشان به همراه دو خودرواطفاء حریق شرکت داشتند.
علت حريق ازسوی كارشناسان سازمان اتصال برق گزارش شده است.

حق انتشار محفوظ است ©