شماره: 202138
1397/02/24
تودیع و معارفه مدیر مالی سازمان پارکها و فضای سبز
تودیع و معارفه مدیر مالی سازمان پارکها و فضای سبز

ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه مدیر مالی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز در سالن جلسات این سازمان با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران برگزار شد.

    رئیس اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز خبر داد: ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه مدیر مالی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز با حضور مدیر عامل سازمان در سالن جلسات سازمان پارکها برگزار شد.

در این جلسه ضمن اعطای لوح تقدیر از زحمات خانم فرامرزی مدیر وقت واحد مالی تقدیر به عمل آمد و آقای مالک حمادی به عنوان مدیر مالی جدید سازمان پارکها در حضور مدیران و معاونین سازمان، منصوب شدند.

حق انتشار محفوظ است ©