شماره: 203383
1397/02/30
دو انتصاب در منطقه یک
دو انتصاب در منطقه یک

   مراسم  تودیع و معارفه ی معاونت شهرسازی و معماری  و اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه ی یک  انجام شدند.

به گزارش اداره ارتباطات منطقه یک مراسم تودیع و معارفه ی بیت سیاح  سرپرست معاونت شهرسازی و معماری  و افشین امیری رئیس اداره  حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک در دفتر مدیریت منطقه برگزار شد.

در این مراسم از بهروز ادیب معاون شهرسازی و معماری و همچنین هادی حزباوی معاون حمل و نقل و ترافیک   قبلی تقدیر به عمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©