شماره: 206274
1397/03/13
300 اصله نهال در عرصه های سبز منطقه شش کاشته شد
300 اصله نهال در عرصه های سبز منطقه شش کاشته شد

مدیرمنطقه شش اهواز از کاشت 300 اصله درخت در چندین نقطه از عرصه های سبز محدوده منطقه خبر داد .

به گزارش  اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز ، محمد عتاب اهوازی گفت: در ادامه فعالیت های واحد فضای سبز حوزه خدمات شهری و به منظور توسعه پوشش گیاهی در عرصه های سبز منطقه 300 اصله نهال به جامعه گیاهی منطقه شش افزوده شد.

وی در ادامه افزود: رسیدگی به فضای سبز و توسعه آن از اولویت های واحد فضای سبز است که با تلاش مستمر نیرو های خدمات شهری سعی داریم آن را به حد مطلوب برسانیم .

 این مقام مسئول در ادامه بیانات خود گفت : عملیات کاشت درخت و درختچه که در کوی عین دو ،  سلیم آباد، فضای سبز جنب پل علوی، خیابان نورالاسلام و جاده اهواز – خرمشهر انجام شده است فعالیت خود را در نیمه اول خرداد ماه سال جاری آغاز کرد و در دیگر نقاط همچنان مشغول فعالیت است .

حق انتشار محفوظ است ©