شماره: 217548
1397/05/07
کاشت نهال های چند ساله در مهر ماه امسال در مناطق مختلف اهواز
کاشت نهال های چند ساله در مهر ماه امسال در مناطق مختلف اهواز

     جلسه ای با حضور مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز، معاونین، مدیران و کارشناسان این مجموعه در خصوص برنامه ریزی جهت کاشت نهال های چند ساله در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

 حمید امیری فرد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز یکی از موضوعات مهم این جلسه را برنامه ریزی جهت تامین اعتبار و راه اندازی خطوط شبکه آب خام عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود آب و لزوم نگهداری فضای سبز موجود و همچنین توسعه فضای سبز، برنامه ریزی جهت اخذ تامین اعتبار و راه‌اندازی خطوط شبکه آب خام از اولویتهای این سازمان در آینده می باشد.

وی تشکیل کمیته تحقیقات تکثیر و تولید و کمیته کاشت را ضروری دانست و اظهار کرد: بمنظور آماده سازی جهت فصل کاشت و  همچنین استفاده از گونه های جدید و مقاوم به کم آبی، نیاز به تشکیل کمیته تحقیقات، تکثیر و تولید و کمیته کاشت احساس می شد، تا بتوان بهترین تصمیمات را در شرایط بحرانی ارائه کرد.

امیری فرد از تولید ۲۰۰ هزار گلدان خبر داد و افزود: در نظر داریم حدود ۲۰۰ هزار گلدان از انواع پیچک ها، مانند آلتر رونده، فرانکینیا و آستریا در نهالستان سازمان پارکها تکثیر و تولید کنیم و جهت کاشت در آیلندها، رفیوژها و... که در طبق تقویم باغبانی تحویل مناطق هشتگانه می شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز در پایان خاطر نشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که شهردار اهواز تاکید دارند، کاشت نهال های چند ساله با تنه های قطور  می باشد، که در نظر داریم این اقدام را اوایل مهرماه امسال همراه با شروع فصل کاشت، در مناطق هشتگانه کشت نماییم.

حق انتشار محفوظ است ©