شماره: 232151
1397/07/15
نشست مشترک مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان با مدیران و کارشناسان سازمان حمل و نقل ریلی اهواز
نشست مشترک مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان با مدیران و کارشناسان سازمان حمل و نقل ریلی اهواز

به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، نشست مشترک مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان و هیات همراه با مدیران و کارشناسان سازمان قطار شهری اهواز برگزار شد.

   به گزارش اداره ارتباطات سازمان حمل و نقل ریلی اهواز ، نشست مشترک مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان و هیات همراه با مدیران و کارشناسان سازمان مل و نقل ریلی اهواز برگزار شد.

در این نشست کارشناسان سازمان به ارائه ی گزارش در خصوص رعایت الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در پروژه خط یک قطار شهری پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©