شماره: 2412
1391/06/12
گزارش خبری نگاهی به سیستم های هوشمند حمل ونقل دراهواز
گزارش خبری نگاهی به سیستم های هوشمند حمل ونقل دراهواز

      در اکثرشهرهای بزرگ و پیشرفته دنیا به منظورارتقاء احاطه مدیریت شهری برکلیه رویدادها و وقایع اثر گذارشهر، ازفن آوری های نوین نظارت از راه دوراستفاده می شود وبا استقرارساختاری یکپارچه به عنوان مرکزفرماندهی شهر، امکان اعمال تدابیر مدیریتی درخصوص رویدادها وحوادث مختلف شهرفراهم می گردد. معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری اهواز گفت : مرکز کنترل ترافیک کلان شهراهواز با هدف استفاده از روش ها وتجهیزات جدید وکارآمد دردست یابی به اطلاعات لحظه ای وایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه ی ترافیک در22 بهمن 1389 مورد بهره برداری قرارگرفت.

مسعود یزدی افزود: هم اکنون درساختارمرکز کنترل ترافیک شهر اهواز چندین نماینده از سازمان ها وارگانهای مرتبط با مسائل وحوزه های تخصصی مدیریت شهری همکاری دارند وعلی رغم اینکه نام این مرکز ((مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز )) است .لیکن مقوله ((مدیریت ترافیک)) تنها یکی از ابعاد مهم وکلیدی مسئوالیت های این مرکز می باشد.

وی اظهار داشت : آنچه که دربحث مدیریت شهری ضروری واجتناب ناپذیرمی نماید، این است که درعین حفظ یکپارچگی و انجام دراعمال تدابیرمدیریتی ، از بذل توجه به مقتضیات محلی ومنطقه ای واتخاذ رویکردهای تخصصی غفلت نشود.

 

معرفی سیستم های هوشمند حمل و نقل(ITS)

 مجتبی معاضدی مدیر ITS گفت : سيستم هاي هوشمند حمل و نقل به سيستمهايي گفته مي‌شود که در آنها با استفاده از ابزارهاي خودکار و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه، انواع مختلفي از عمليات دريافت و پردازش اطلاعات و نيز مديريت و کنترل ترافيک و حمل و نقل انجام مي‌پذيرد. وی افزود :در اين سيستم ها، از فناوري‌هاي نوين (الکترونيک، ارتباطات، سيستمهاي کنترل و ...) استفاده مي‌شود و علي‌رغم اين‌که در برخي حالات ممکن است عوامل انساني در پردازش اطلاعات يا فرايندهاي کنترل و مديريت ترافيک دخالت داشته باشد، ولي اولا دريافت و جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز به صورت خودکار صورت مي‌پذيرد و ثانيا دسترسي لحظه‌اي، يکپارچه و همزمان به مجموعه اطلاعات شبکه حمل و نقل، باعث مي‌شود فرايند تصميم‌گيري و مديريت به مراتب کاراتر از سيستم سنتي باشد.

 ابزارهایی که برای رسیدن به اهداف هوشمند سازی حمل و نقل به کارگرفته می شوند

دوربین های نظارت تصويري بر جريان ترافيک، تابلوهاي متغير خبري(VMS)، هوشمند سازی تقاطعات، دوربین های كنترل سرعت و ثبت تخلف، دوربین های پلاک خوان ثبت تخلف، اخذ الکترونیکی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی، سامانه ردیابی خودکار ناوگان(AVLتشخیص ارتفاع وسایل نقلیه و اعلام اخطارهای لازم، سامانه اعلام ظرفیت خالی پارکینگ های عمومی، اطلاع رساني به مسافران در طول مسير و به رانندگان در داخل خودر، توزين کاميونها در حال حركت، اخذ الكترونيكي عوارض

    مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز

مرکز کنترل ترافیک اصلی ترین زیر مجموعه مدیریت سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS) محسوب می گردد.مدیرسیستم های حمل ونقل هوشمندگفت: در حال حاضر مرکز کنترل ترافیک در دو شیفت کاری، از ساعت 7 صبح لغایت 21 در حال فعالیت می باشد.

معاضدی افزود : اهم اهداف بهره برداری از دوربین ها عبارتند از: پایش مداوم تصاویر و پیگیری هرگونه خرابی و مشکل فنی دوربین ها، شناسایی ساعات پیک ترافیک در مسیرهای مختلف و روزهای مختلف سال جهت اعلام به کارشناسان ترافیک، شناسایی علل وقوع ترافیک پایدار در هر محل وگزارش به مدیران وکارشناسان مربوطه جهت حل مشکل، شناسایی معضلات ترافیکی موردی ناشی از علایم، آسفالت، تجهیزات ترافیکی وگزارش به معاونین ترافیک مناطق، ثبت تخلفات وسایل حمل و نقل عمومی(اتوبوس و تاکسی) و اعلام به مرکز پیام و مدیران سازمان ها در صورت نیاز، ثبت جرایم و تخلفات رانندگی توسط نماینده پلیس راهور و ثبت عکس خودرو متخلف، اعلام و پیگیری خرابی، تصادف و سایر موارد مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی به مرکز پیام، پایش مداوم چراغ های راهنمایی و گزارش خرابی ها به پیمانکار و پیگیری تا رفع مشکل، اعلام تصادفات رانندگی به پلیس و در صورت نیاز به اورژانس و پیگیری تا رفع مشکل،گزارش هرگونه حادثه شهری از قبیل آتش سوزی، آب گرفتگی، تجاوز درختان به معبرو... به متولیان مربوطه و پیگیری تا حل مشکل، اطلاع رسانی جرایم ثبت شده به مالک خودرو از طریق سامانه پیام کوتاه 20006121، اعلام گزارش ترافیک معابر شهر از طریق رادیو استانی در دو نوبت صبح و عصرمی باشد.

چگونگی ثبت تخلف توسط دوربین ها

معاضدی اظهار داشت :کلیه اتفاقاتی که اپراتورها از طریق دوربین ها مشاهده و پیگیری می نمایند در جدول ثبت وقایع روزانه ثبت و توسط اپراتور تایید می گردد. به ازای هر حادثه ثبت شده، فیلم یا عکس آن نیز در سیستم ذخیره می گردد.

در هر شیفت کاری مرکز نمایندگان پلیس راهور مستقر می باشند که علاوه بر پیگیری مشکلات ترافیکی از طریق مامورین سطح شهر به صورت نامحسوس اقدام به ثبت جرایم و صدور قبض می نمایند. صحنه تخلف به صورت عکس در سامانه ذخیره شده و در صورت نیاز قابل بازنمایی می باشد.

وی درادامه تصریح کردکه جرایم، علاوه بر ثبت در قبوض و تعرفه های پلیس راهور در فرم های ویژه ای ثبت شده و به صورت روزانه پلاک آنها استعلام می گردد. پس از مشخص شدن شماره همراه و نیز ثبت جریمه در سامانه، تخلف صورت گرفته توسط سامانه پیام کوتاه 20006121 به اطلاع مالک خودرو رسانده می شود.لازم به توضیح است که مدت دو هفته برای اطمینان از ثبت جریمه در سامانه راهور در نظر گرفته شده است.در واقع پیامک اطلاع رسانی هر تخلف، دو هفته پس از مشاهده و ثبت برای مالک خودرو ارسال می گردد.

معاون حمل ونقل وترافیک گفت: مطابق گزارشات پلیس راهور و نیز مشاهدات اپراتورها از طریق دوربین ها، اطلاع رسانی ثبت تخلف توسط دوربین ها از طریق پیامک تاثیر بسیار مثبتی در بازدارندگی رانندگان متخلف داشته و برخی تخلفات در حوزه دید دوربین از قبیل پارک در محل توقف مطلقا ممنوع، توقف روی خط عابر، توقف دوبله در معبر و... کاهش محسوسی داشته است.

وی افزود: از دیگر اقداماتی که توسط دوربین های نظارت تصویری در مرکز کنترل ترافیک انجام می گیرد، رسیدگی به تصادفات در سطح شهر می باشد. در موارد متعدد تصادفات از طریق دوربین ها توسط پلیس داوری شده و بدون نیاز به حضور پلیس در محل، راهنمایی های لازم به رانندگان برای بازگشایی معبر از طریق تلفن همراه صورت می پذیرد. این اقدام علاوه بر افزایش سرعت عمل در جمع آوری صحنه تصادف خسارتی و بازگشایی معابر، باعث آرامش رانندگان و افزایش رضایت مندی شهروندان شده است.

 

حق انتشار محفوظ است ©