شماره: 241383
1397/08/30
دیدار معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از سامانه 137
دیدار معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از سامانه 137

مهندس علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری طی دیداری یک ساعته از سامانه 137 از نزدیک روند کار کارشناسان و بازرسان سامانه 137 را بررسی کرد .

   مهندس علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری طی دیداری یک ساعته از سامانه 137 از نزدیک روند کار کارشناسان و بازرسان سامانه 137 را بررسی کرد .

در این دیدار معاون خدمات و کارشناسان سامانه 137 با بررسی تصاویر ، آمار ها و فایل های صوتی شهروندان در خصوص نقطه نظرات مردم نسبت به نحوه خدمات دهی و عملکرد مناطق و نواحی شهرداری اهواز به بحث و تبادل نظر پرداختند .

حق انتشار محفوظ است ©