شماره: 248026
1397/10/02
عملیات نخاله برداری انتهای پارک کوثر در منطقه 2
عملیات نخاله برداری انتهای پارک کوثر در منطقه 2

  مدیر منطقه دو از عملیات نخاله برداری در زمینهای خالی پشت مسیر ریل قطار جنب پارک کوثر 2 حد فاصل پل صیاد شیرازی تا پل سیاه خبر داد.

به گزارش اداره امور ارتباطات شهرداری منطقه دو اهواز، دغاغله با بیان اینکه جمع آوری نخاله ها به صورت روزانه انجام می شود، افزود: جمع آوری نخاله ها هم براساس بازدیدهای صورت گرفته و هم براساس تقاضاهای شهروندان انجام شده و در زمین های باتلاقی و یا زمین هایی که تسطیح آن ضرورت دارد، تخلیه می شود.

مدیر منطقه دو اضافه کرد: از آنجا که اراضی بایر و زمین های رها شده منظر شهری را مخدوش می کند، تجمیع پسماند و نخاله در این اماکن باعث ازدیاد حشرات و حیوانات موذی خواهد شد.

وی افزود: در این راستا عوامل خدمات شهری این منطقه ضمن تسطیح اراضی مذکور، نسبت به پاکسازی، نخاله برداری زمین های خالی و رها شده پشت ریل قطار جنب پارک کوثر 2 حد فاصل پل صیاد شیرازی الی پل سیاه اقدام کرد.

مدیر منطقه دو همکاری هر چه بیشتر شهروندان در راستای پاکسازی این منطقه از نخاله ها را خواستار شد و گفت: از شهروندان انتظار می رود در اجرای این طرح با شهرداری مشارکت کرده و پس از پاکسازی زمین های سطح منطقه از وجود نخاله، مجددا در آن مکان ها نخاله های ساختمانی خود را تخلیه نکنند.

حق انتشار محفوظ است ©