شماره: 249267
1397/10/08
برگزاری نخستین نشست کمیته فنی شبکه معابر
برگزاری نخستین نشست کمیته فنی شبکه معابر   نخستین نشست کمیته فنی شبکه معابر در خصوص اصلاح هندسی دوربرگردان های ایمن بلوار ساحلی و اصلاح هندسی میدان سنگر برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، جلسه ای با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک، پلیس راهور، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 2 و دیگر اعضا در محل این معاونت برگزار شد.

محمود لویمی اظهار کرد: پس از بحث و بررسی دقیق دوربرگردان های پروانهای بلوار ساحلی، خیابان های پنج و هفده کیانپارس، اصلاح هندسی نقاط مذکور مورد تأیید و تصویب کمیته قرار گرفت و جهت اجرا به شهرداری منطقه 2 ابلاغ شد.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز اضافه کرد: در خصوص اصلاح هندسی میدان سنگر نیز مقرر شد پس از بازدید میدانی از محل مورد نظر، تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود.

حق انتشار محفوظ است ©