شماره: 2493
1391/06/13
عملکرد سامانه 137 سازمان مدیریت پسماند
عملکرد سامانه 137 سازمان مدیریت پسماند

 

     سامانه 137 سازمان مدیریت پسماند گزارش هفته دوم ماه جاری خود را ارائه داد.

مسئول سامانه 137 سازمان مدیریت پسماند اعلام کرد: در طی هفته اخیر بیشترین شکایات درخصوص جمع آوری پسماندهای تفکیکی بوده که بلافاصله پیگیری و جمع آوری صورت گرفته شد.

وی اعلام کرد: شکایات درخصوص اتلاف سگ های ولگرد،طعمه گذاری جوندگان موذی و شکایات متفرقه به مراتب کمتر از هفته های گذشته بوده است.

 

حق انتشار محفوظ است ©