شماره: 2544
1391/06/14
فراخوان شناسایی پیمانکار
فراخوان شناسایی پیمانکار

                                      فراخوان شناسایی پیمانکار

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز با استناد به مصوبه هیات مدیره سازمان به شماره 68 مورخ 4/4/90در نظر دارد طبق دستور العمل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ی کشور نسبت به جذب تعدادی اکیپ اتلاف سگهای ولگرد اقدام نماید.
لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری در این زمینه را دارند تقاضا می شود تا مورخه 1/7/91درخواست کتبی خود را به سازمان مدیریت پسماند به آدرس اهواز-کیانپارس –خیابان میهن شرقی –پلاک 2ارسال ویا باتلفن 3330947-3330946تماس حاصل نمایند.
 
 
 
         روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز
حق انتشار محفوظ است ©